Komunikacja menedżerska

Szkolenie

Wszystko zaczyna się od dobrej rozmowy.

Gdyby losy człowieka oraz jego rozwoju przenieść na linię czasu i przyrównać do 24 godzin, to mówić potrafi dopiero od godziny. Oszałamiające ale i uczące pokory, że nad komunikacją warto pracować ponieważ ze swej natury jest niedoskonała. Dobrze wiemy również, że stanowi ona fundament wszystkich kompetencji menedżerskich i społecznych, a w rezultacie dobrze działającego biznesu.

Zatem przygotowałem warsztat, którego celem jest wzrost i poprawa kompetencji komunikacyjnych.

OPIS SZKOLENIA

Zależy mi na szkoleniach, które są jak najbardziej praktyczne, dlatego projektuję warsztaty obfitujące w ćwiczenia. Szczegółowe ich omówienie pozwala zbudować użyteczną postawę. Oprócz tego dostarczam wiedzę, modele, narzędzia, techniki, które są oparte na dowodach, a więc ich przydatność została wcześniej sprawdzona przez doświadczonych praktyków lub potwierdzone badaniami naukowymi.

W trakcie szkolenia dokonujemy zmian na wszystkich poziomach: postawy, wiedzy i umiejętnościach. Dzięki temu właściwie od pierwszej minuty po ukończeniu szkolenia można wykorzystywać zdobyte kompetencje. Podczas warsztatu zachęcam uczestników do jak największej aktywności, aby uczyć się i testować nowe rozwiązania, zachowania, zasoby od razu, bez zbędnej zwłoki.

W trakcie procesu edukacyjnego wykorzystuję dobrze sprawdzający się model doświadczenie egzystencjalne – wnioski – wiedza – wdrażanie. Taka forma pracy przynosi najlepsze rezultaty w biegłości nowych kompetencji społecznych.

Dla kogo jest szkolenie?

 • Menedżerów
 • Właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw
 • Liderów i szefów
 • Członków zespołów
 • Pracowników operacyjnych

Cele szkolenia

 • Uczestnik szkolenia jest świadomy jak proces komunikacji jest ważny we współpracy i osiąganiu celów
 • Uczestnik szkolenia potrafi efektywnie prowadzić rozmowy menedżerskie
 • Uczestnik szkolenia jest świadomy jak proces zmian wpływa na wprowadzanie nowych projektów biznesowych do organizacji
 • Uczestnik wypracuje szablony wystąpień i prezentacji do zastosowania w codziennej pracy

Warunki organizacyjne

 • Liczba uczestników: min. 6 osób – max 12 osób
 • Podczas szkolenia jest zapewniony lunch oraz przerwy kawowe
 • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia na maila
 • Cena nie zawiera kosztów noclegu
 • Uczestnik szkolenia otrzyma materiał edukacyjny
 • Zastrzegam sobie prawo do zmiany terminu warsztatów w przypadku nie zebrania minimalnej liczny uczestników

TERMIN

Wkrótce

CZAS TRWANIA

2 dni

MIEJSCE

Warszawa

CENA

1500 zł brutto / os.

TRENER

Andrzej Staszczuk

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin zegarowych realizowanych w formie interaktywnej przy pomocy ćwiczeń, scenek, wykładów, refleksji grupowych i indywidualnych.

Dzień 1

 • Gra symulacyjna – jak się komunikujemy?
 • Poziomy komunikacyjne w organizacji
 • Delegowanie i instruuowanie
 • Koncepcja Blancharda i jej przydatność we współpracy z zespołem
 • Narzędzia do komunikacji z pracownikami
 • Expose szefa

Dzień 2

 • Odprawa grupowa i indywidualna
 • Budowanie celów SMART
 • Pochwała i reprymenda
 • Komunikowanie trudnych zmian
 • Świętowanie sukcesów

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Dowiesz się w jaki sposób prowadzić spotkania, żeby pozyskać zaangażowanie pracowników

Nauczysz się usprawniać swoją komunikację, aby stać się precyzyjnym i zrozumiałym

Będziesz potrafił kontraktować z pracownikiem cele biznesowe

Nauczysz się w praktyce wykorzystywać takie narzędzia komunikacji menedżerskiej jak expose, odprawa indywidualna i grupowa

ANDRZEJ STASZCZUK

Zapraszam do kontaktu i zadawania pytań

email: andrzej@andrzejstaszczuk.pl

tel. + 48 607 073 945