Jak być zmotywowanym
do uprawiania sportu?

szkolenie

Motywacja do wygranej jest ważna, lecz motywacja do przygotowania się jest niezbędna.

Pytanie o motywację w sporcie wciąż spędza sen z oczu wielu osobom, które chciałyby mieć wysoką energię do uprawiania aktywności fizycznej. Internet jest pełny treści motywacyjnych, jednak po krótkim czasie wszystko wraca na stare tory i zastanawiasz się – co zrobić, żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce?

Mam dla ciebie propozycję, która może być pomocna w odpowiedzi na te pytanie. To 2 – dniowe szkolenie.

Szkolenie powstało z potrzeby dotarcia do głębszych poziomów motywacji oraz edukacji i pomocy w budowaniu odpowiedniej, stałej energii psychicznej do aktywności sportowej. Dzięki wieloletnim doświadczeniom w sporcie i psychologii wiem jakie potrzeby edukacyjne mają miłośnicy ruchu. Na tej bazie buduję treści zawarte w szkoleniu. Po dołożeniu wiedzy opartej na badaniach tworzy się unikalna i skuteczna mieszanka.

Zależy mi na szkoleniach, które są jak najbardziej praktyczne, dlatego projektuję warsztaty obfitujące w ćwiczenia. Szczegółowe ich omówienie pozwala zbudować użyteczną postawę. Oprócz tego dostarczam wiedzę, modele, narzędzia, techniki, które są oparte na dowodach, a więc ich przydatność została wcześniej sprawdzona przez doświadczonych praktyków lub potwierdzone badaniami naukowymi.

W trakcie szkolenia dokonujemy zmian na wszystkich poziomach: postawy, wiedzy i umiejętnościach. Dzięki temu właściwie od pierwszej minuty po ukończeniu szkolenia można wykorzystywać zdobyte kompetencje. Podczas warsztatu zachęcam uczestników do jak największej aktywności, aby uczyć się i testować nowe rozwiązania, zachowania, zasoby od razu, bez zbędnej zwłoki.

W trakcie procesu edukacyjnego wykorzystuję dobrze sprawdzający się model doświadczenie egzystencjalne – wnioski – wiedza – wdrażanie. Taka forma pracy przynosi najlepsze rezultaty w biegłości nowych kompetencji społecznych.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 • Psychologów
 • Trenerów
 • Zawodników
 • Rodziców zawodników
 • Działaczy sportowych
 • Nauczycieli wychowania fizycznego
 • Instruktorów sportu
 • Trenerów personlanych
 • Każdego, kto jest zainteresowany sportem
  lub aktywnością fizyczną

Program szkolenia

 • Autorska koncepcja motywacji na podstawie Młynu Wodnego
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Motywacja na różnych poziomach w oparciu o model Roberta Diltsa
 • Wartości, a poziom motywacji wg modelu Diltsa
 • System kar i nagród a poziom motywacji
 • Cel i efekt a motywacja
 • Budowanie użytecznych nawyków sportowych
 • Prokrastynacja i metody zarządzania nią
 • Krótkie i szybkie techniki motywujące

Cele szkolenia

 • Uczestnik zdaje sobie sprawę z korzyści wynikających z uprawianej przez niego dyscypliny sportu.
 • Uczestnik wie, co motywuje go do podejmowania wysiłku w sporcie.
 • Uczestnik jest w stanie pokonywać trudności codziennego treningu nawet wtedy, gdy możliwe korzyści i nagrody są odroczone w czasie.
 • Uczestnik zna sposoby pracy z własną motywacją.
 • Uczestnik umie budować i podtrzymywać swoją motywację za pomocą konkretnych technik i metod motywujących.

Informacje organizacyjne

TERMIN

Wkrótce

CZAS TRWANIA

2 dni

MIEJSCE

Warszawa

CENA

995 zł brutto / os.

TRENER

Andrzej Staszczuk

Formularz zgłoszniowy na szkolenie