Planowanie i organizowanie

Szkolenie

Planowanie to najprostszy sposób, aby mieć wpływ na otaczającą cię rzeczywistość oraz kreowanie własnego środowiska.

Rzeczywistość, w której żyjesz i pracujesz, charakteryzuje się dużą ilością zdań, dużym tempem pracy, mnogością oczekiwań, pracą nad wieloma zadaniami jednocześnie. Brak planowania jest równoznaczny z utratą świadomego wpływu na rzeczywistość, nie wspominając już o efektywności. Wpływ zaczyna się od planowania, a następnie organizowania siebie w czasie.

OPIS SZKOLENIA

Zależy mi na szkoleniach, które są jak najbardziej praktyczne, dlatego projektuję warsztaty obfitujące w ćwiczenia. Szczegółowe ich omówienie pozwala zbudować użyteczną postawę. Oprócz tego dostarczam wiedzę, modele, narzędzia, techniki, które są oparte na dowodach, a więc ich przydatność została wcześniej sprawdzona przez doświadczonych praktyków lub potwierdzone badaniami naukowymi.

W trakcie szkolenia dokonujemy zmian na wszystkich poziomach: postawy, wiedzy i umiejętnościach. Dzięki temu właściwie od pierwszej minuty po ukończeniu szkolenia można wykorzystywać zdobyte kompetencje. Podczas warsztatu zachęcam uczestników do jak największej aktywności, aby uczyć się i testować nowe rozwiązania, zachowania, zasoby od razu, bez zbędnej zwłoki.

W trakcie procesu edukacyjnego wykorzystuję dobrze sprawdzający się model doświadczenie egzystencjalne – wnioski – wiedza – wdrażanie. Taka forma pracy przynosi najlepsze rezultaty w biegłości nowych kompetencji społecznych.

Dla kogo jest szkolenie?

 • Menedżerów
 • Właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw
 • Liderów i szefów
 • Członków zespołów
 • Pracowników operacyjnych

Cele szkolenia

 • Uczestnik szkolenia posiada umiejętności prirytetyzowania, planowania i organizowania zadań
 • Uczestnik szkolenia jest świadomy barier i ograniczeń związanych z procesem planowania i organizowania
 • Uczestnik szkolenia rozumie proces efektywnego planowania

Warunki organizacyjne

 • Liczba uczestników: min. 6 osób – max 12 osób
 • Podczas szkolenia jest zapewniony lunch oraz przerwy kawowe
 • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia na maila
 • Cena nie zawiera kosztów noclegu
 • Uczestnik szkolenia otrzyma materiał edukacyjny
 • Zastrzegam sobie prawo do zmiany terminu warsztatów w przypadku nie zebrania minimalnej liczny uczestników

TERMIN

Wkrótce

CZAS TRWANIA

2 dni

MIEJSCE

Warszawa

CENA

1500 brutto / os.

TRENER

Andrzej Staszczuk

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

 • Model planowania
 • Ustalanie priorytetów
 • Różnica między planowaniem, a organizowaniem
 • Techniki i narzędzia planowania oraz organizowania
 • Podejmowanie decyzji

Dzień 2

 • Model organizowania zadań
 • Praca na case study
 • Argumentowanie decyzji w procesie planowania i organizowania
 • Komunikacja w planowaniu i organziowaniu zadań

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Będziesz potrafił ustalać priorytety i działać przez ich pryzmat

Nauczysz się korzystać z modeli do planowania i organizowania zadań

Dostaniesz indywidualną informację zwrotną dotyczącą postępów na szkoleniu

Wymienisz wiedzę i doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia

ANDRZEJ STASZCZUK

Zapraszam do kontaktu i zadawania pytań

email: andrzej@andrzejstaszczuk.pl

tel. + 48 607 073 945