Udostępnij
czy jesteś ślepy?

Idąc latem widzisz jak wielu ludzi nosi okulary przeciwsłoneczne. Chronią one twoje oczy przed oślepnięciem lub uszkodzeniem. Mimo to jednak w wielu sytuacjach jesteś kompletnie ślepy. A co gdybyś miał ślepotę nastawienia psychologicznego?

Okulary przeciwsłoneczne filtrują światło słoneczne i zmieniają to, jak postrzegasz świat. Twoje przekonania również działają jako filtr dla twojej percepcji rzeczywistości. Sportowiec widzi świat przez pryzmat swoich przekonań – czy to o sobie, o konkurencji, czy też o tym, co możliwe w kontekście osiągnięć.

Czasem musisz zdjąć okulary, aby naprawdę zobaczyć, jak bardzo wpływają na twoje widzenie. Podobnie, czasem musisz „zdjąć” twoje przekonania i sprawdzić, czy naprawdę służą one twojemu dobru i czy odpowiadają na twoje obecne potrzeby i wyzwania, z jakimi się mierzymy. Obejmuje to zdolność do refleksji i ewaluacji twoich przekonań w kontekście celów i wartości.

Ślepota nastawienia psychologicznego

Ślepota nastawienia psychologicznego jest ciekawym zjawiskiem, które wpływa na wiele aspektów życia, zarówno na sportowców, jak i na ludzi w różnych dziedzinach. Kiedy mówimy, że ludzie nie postrzegają swoich myśli jako wyboru lub opcji, ale jako prawdziwą i dokładną ocenę rzeczywistości, dotykamy tematu sklejenia się z własnymi myślami oraz przekonaniami. Jak mówisz „ja tam wiem jak jest” to właśnie skleiłeś się ze swoimi myślami i doznałeś ślepoty.

Czy jesteś przywiązany do własnych myśli?

Ludzie często są silnie przywiązani do swoich myśli, traktując je jako absolutną prawdę. Myśli te kształtują ich postrzeganie świata i wpływają na ich decyzje oraz działania. W kontekście sportowym, jeśli zawodnik wierzy, że jest w stanie osiągnąć pewien cel, zobowiąże się do działań prowadzących do jego realizacji. Z kolei, jeśli myśli są negatywne lub ograniczające, mogą one hamować postęp i rozwój.

Co to powoduje?

Kiedy silnie identyfikujesz się z określonymi myślami lub przekonaniami, możesz stać się odporny na dowody przeciwne tym przekonaniom lub alternatywne perspektywy. W sporcie, jest to widoczne, gdy zawodnik trzymają się pewnych schematów treningowych lub strategii, nawet gdy dane sugerują, że mogą istnieć skuteczniejsze metody.

Jak niesie konsekwencje ślepota nastawienia psychologicznego?

Sportowcy mogą nie zdawać sobie sprawy, że ich przekonania o sobie, o przeciwnikach czy też możliwościach mogą być jednym z głównych czynników ograniczających ich rozwój. Przykładowo, jeśli są przekonani, że już osiągnęli swój szczytowy poziom umiejętności, mogą nie szukać nowych sposobów na poprawę.

Co z tym zrobić?

Rozpoczęcie procesu zmiany tej „ślepoty” zaczyna się od zdawania sobie sprawy, że myśli i przekonania nie są faktami, a jedynie perspektywami. Przez otwarcie się na możliwość, że istnieją inne, równie ważne punkty widzenia lub metody, sportowcy mogą odkrywać nowe strategie, które mogą okazać się bardziej korzystne dla ich rozwoju i osiągnięć.

Jak zmienić nastawienie?

  • Poznaj własne schematy myślowych i przeanalizuj, czy rzeczywiście służą one twoim celom. Dosłownie zapisuj swoje myśli, szczególnie te które się powtarzają.
  • Bądź otwarty na nowe informacje, strategie i metody treningowe. Testuj, sprawdzaj, podważaj.
  • Systematycznie analizuj swoje osiągnięcia i strategie, aby identyfikować obszary, które mogą wymagać zmian. Bicie głową w ten sam mur może boleć.
  • Trenerzy, psychologowie sportowi i koledzy z drużyny mogą oferować cenne spostrzeżenia i nowe perspektywy.

Ślepota nastawienia psychologicznego może być wyzwaniem, ale też wartościowym obszarem wzrostu i rozwoju. Otwarcie się na różne perspektywy, bycie ciekawym i gotowość do nauki i adaptacji są kluczowymi cechami, które mogą pomóc sportowcom osiągnąć wyższy poziom swoich umiejętności.

Nie musisz samodzielnie radzić sobie z problemami i wyzwaniami związanymi z twoim nastawieniem. Wspomóc cię w tym może indywidualna współpraca z psychologiem sportowym. Wpadnij też posłuchać wartościowych wskazówek na podcaście lub poczytać je na instagramie.

Tagi

Znajdź mnie na social media

Komentarze wyłączone